Pages

Friday, May 28, 2010

HUKUM DOKTOR LELAKI MENANGANI PERSALINAN

Assalamualaikum ustaz..

Keluarga isteri saya, ada yang akan melahirkan minggu ini,menurut doktor kemungkinan harus dilakukan pembedahan kerana keadaannya lemah

Pertanyaannya :

1. Bagaimana hukumnya jika diantara tenaga kesihatannya ada doktor lelaki yang ikut serta dalam proses pembedahannya?

Jawapan:

Pada dasarnya seorang wanita muslimah diharamkan menampakkan auratnya kepada lelaki asing sebagaimana dikatakan jumhur ulama bahwa seluruh tubuh wanita adalah aurat terhadap seorang lelaki asing kecuali wajah dan telapak tangan, sebagaimana firman Allah swt :

Ertinya : “Dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya.” (QS. An Nuur : 31)

Sedangkan aurat seorang wanita muslimah terhadap wanita muslimah lainnya adalah seperti halnya aurat seorang lelaki muslim dengan lelaki muslim lainnya, yaitu di antara pusat dan kedua lutut, sebagaimana dikatakan oleh para fuqaha.

Jadi pada dasarnya seorang wanita muslimah yang hendak melahirkan tidak dibolehkan pembedahan persalinannya ditangani oleh selain doktor wanita atau bidan yang muslimah. Jika dokter wanita atau bidan muslimah tidak ada maka boleh ditangani oleh seorang doktor wanita atau bidan non muslimah. Namun jika memang mereka semua tidak ada atau ada akan tetapi tidak dapat melakukan pembedahan persalinan tersebut atau dikhuatiri akan terjadi kemudaratan terhadap wanita yang hendak melahirkan itu disebabkan ketidakmampuannya maka diperbolehkan baginya untuk dibedah oleh seorang dokter lelaki muslim yang jujur dan dapat dipercaya dan jika memang doktor lelaki muslim tidak ada baru kemudian doktor lelaki non muslim, demikianlah urutan-urutannya.

Tidak diperbolehkan berkhalwat (berdua-duaan) antara wanita tersebut dengan dokter lelaki yang ingin menangani persalinannya itu kecuali dengan kehadiran suaminya atau wanita lainnya.

sumber: www.eramuslim.com

0 comments: